: Diary Archives :

 

      Diary : ทั้งหมดของปี 2013

      Diary : ทั้งหมดของปี 2014

      Diary : 2015

                       มกราคม - ไม่ได้เขียนไดอารี่เลย

                       กุมภาพันธ์

                       มีนาคม

                       เมษายน

                       พฤษภาคม

                       มิถุนายน

                       กรกฎาคม

                       สิงหาคม

                       กันยายน

                       ตุลาคม

                       พฤศจิกายน

                       ธันวาคม

 

 

      Love : เรื่องทั้งหมด .. "ของเรา"

      Love : Our 7th Anniversary

      Love : Our 8th Anniversary

      Love : ปีที่ 7 ของการเดินทาง

      Love : ปีที่ 8 ของการเดินทาง

      Love : ปีที่ 9 ของการเดินทาง

 

 

      Our Home : ปี 2013

      Our Home : ปี 2014

      Our Home : ปี 2015

      Our Home : กระจุ๊กกระจิ๊ก

 

 

      Lilly : เรื่องของ "หมาน้อย" ตัวใหญ่ ^^

      Lilly : รูปของน้องลิลลี่

 

 

      Valentine's Day

         V Day : Valentine 2013

        V Day : Valentine 2014

       V Day : Valentine 2015

 

 

      Cooking OranGe : เมื่อส้มเข้าครัว

      I can (private) : กระจกเงา

      Other : เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต

      *** : ไดอารี่ถึงดวงดาว

 

Copyright 2014 : Designed By sasisOm

 

นาวยูซีมี

 

ไม่อนุญาตให้อ่านไดอารี่หน้านี้

<< ครั้งที่ 1เหนื่อยใจ , ท้อใจ แต่ ยังคง รัก มาก >>

Posted on Mon 3 Jun 2013 0:49


**คอมเม้นท์หน้านี้สำหรับเจ้าของไดอ่านเท่านั้น**